Mental hälsa & stressrelaterade symptom

Utmattningssyndrom innebär att du har flera olika kroppsliga och psykiska besvär som beror på långvarig stress eller andra svåra påfrestningar. Utmattning drabbar såväl män som kvinnor men kvinnor är överrepresenterade i patientgruppen. Genom att motivera och ge stöd till fysisk aktivitet bidrar sjukgymnastik och naprapati till läkning vid psykisk ohälsa i samband med stress

Utmattnings-syndrom

Utmattningssyndrom innebär att du har flera olika kroppsliga och psykiska besvär som beror på långvarig stress eller andra svåra påfrestningar. Utmattningssyndrom drabbar såväl män som kvinnor men kvinnor är överrepresenterade i patientgruppen. Det är viktigt att ta varningssignaler på ihållande stress på allvar för att undvika utmattning och långvarig smärta.  Symtomen vid utmattningssyndrom är nästan alltid både kroppsliga och psykiska. Oftast har du också haft ett eller flera stressrelaterade besvär under en längre tid innan du blir sjuk. Du har ingen energi och upplever en stor trötthet som inte går att vila bort. Du känner dig utmattad.

Stresshantering

Det finns många olika sätt att komma tillrätta med sin stress. Hos oss får du professionell hjälp att sortera ut vad som stressar dig i ditt liv och olika verktyg för att komma tillrätta med dina besvär. 

Depression

Depression är ett tillstånd av varierande grad av nedstämdhet, trötthet och orkeslöshet. Depression kan fördjupas av flera olika orsaker och även ge ångest över den förändrade tillvaron som över tid kan synas meningslös och hopplös.
Det är inte en svaghet att känna sig nedstämd eller ångestfylld. Både depression och ångest kan ha sina förklarliga orsaker som går att bearbeta - problem på arbetsplats i relationer, familjesituationer kan alla påverka hur man mår i sin vardag. Genom att söka hjälp tidigt så förbättrar du dina egna möjligheter att komma igenom en svår livskris och kanske även finna oanade nya möjligheter genom den personliga utveckling som en behandlingsterapi kan innebära.  

Skicka bokningsförfrågan

Du kan alltid ringa eller mejla till receptionen för hjälp:
Tel: 08 - 7255480
info@arenamotion.se