OMT Behandling

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) är ett område inom fysioterapin där man arbetar med undersökning, behandling och förebyggande av smärta i rygg, leder, muskler och nerver. Utifrån en helhetssyn görs en analys av patientens sjukdomshistoria, smärt- och funktionsstatus. Den manuella undersökningen utgörs av specifikt riktade rörlighetstester, smärtreproduktions- och avlastningstester. Behandlingen kan bestå av smärtlindrande, rörelseökande och/eller stabiliserande åtgärder som mjukdelsbehandling, muskeltöjning, mobilisering, manipulation och stabiliseringsträning.

Skicka bokningsförfrågan

Du kan alltid ringa eller mejla till receptionen för hjälp:
Tel: 08 - 7255480
info@arenamotion.se