Behandlingar för barn & ungdom

På Arena Motion & Rehab har vi leg Fysioterapeuter / Sjukgymnaster som är specialister på behandlingar för barn och ungdomar. Vi är mycket vana att bedöma både akuta idrottsskador, överbelastningsskador såväl som inaktivitets"skador". Barns skador skiljer sig från vuxna på många sätt - så det är viktigt att barn och undomar blir bedömda och undersökta av oss som är vana vid barn och ungdomsskador.  Vi behandlar många barn och ungdomars idrottsskador och överbelastningsskador och ger rehab efter olika operationer tex fotledsfrakturer, korsbandsskador eller menisk skador/operationer osv.  Vi hjälper även barn med huvudvärk, inaktivitetsbesvär eller den smärta och /eller besvär som de själva upplever stör dem i det vardagliga livet.Skicka bokningsförfrågan

Du kan alltid ringa eller mejla till receptionen för hjälp:
Tel: 08 - 7255480
info@arenamotion.se