Mental Hälsa

Vi hjälper dig med mental hälsa.

Känns kroppen och sinnet tungt?
När kroppen säger ifrån och livet känns ohållbart mår man inte bara dåligt själv, utan alla aspekter i tillvaron påverkas; arbete, familj, relationer. Över tid kan detta leda till utmattning, depression och ångestproblematik där symptomen i kroppen påverkas av både inre och yttre stressfaktorer.  
Individanpassad behandling inom mental hälsa innefattar;
kroppmedvetandeövningar, djupsamtal om tankar och känslor, stresshantering, mindfulness, kreativa uttryck/visualiserings psykoterapi tekniker.  


Mental hälsa fokuserar på hela människans mående - kropp/tanke/känsla/varande -
med målet att finna balans i mötet med livets utmaningar.

Se vidare beskrivning: www.pangucreativehealth.com

Skicka bokningsförfrågan

Du kan alltid ringa eller mejla till receptionen för hjälp:
Tel: 08 - 7255480
info@arenamotion.se